GARBIAIR - Fotobioerreaktoreak

GarbiAir sistema igorpen-portzentai handiena duten hiriguneetan instalatzen da, ibilgailuen zirkulazioa handia den eremuetan. Inguruko airea jasotzen da, eta aurreiragazki batzuetatik pasarazten da, suspentsioan dauden partikulak eta mikroalgentzat kaltegarriak diren mikroorganismoak kentzeko. Aire hau fotobioerreaktorera burbuila eran sartzen da, eta mikroalgak aire honen CO2 -a eta NOX -aren bidez elikatzen dira. Gainera, burbuila sistema honek likidoa mugimenduan mantentzea ahalbidetzen du.

garbiair exterior vacio con fondo
GarbiAir Barakaldo Piloto